OudWeb-log - voorbije toekomstvrijdag 12 juni 2015
verhalen renaissance goden amor & psyche 

happy end 

Als Psyche Proserpi­na's goddelijke schoonheidszalf in haar doosje heeft, wordt ze zeer nieuwsgierig naar de inhoud, haalt de deksel eraf en valt in een diepe slaap.

Amor' schouder is genezen en als hij naar buiten kijkt, ziet hij de slapende Psyche. Ach, opnieuw was zijn geliefde té nieuwsgierig en sloeg ze goede raad in de wind. Hij wil nu voor eens en altijd een eind maken aan deze ongelukkige en ongelijke – god Amor & stervelinge Psyche – verhouding en gaat over tot actie.

Allereerst vliegt hij naar beneden en kust Psyche weer terug in de wereld van de levenden (afb: schitterend verbeeld in een levensgrote beeldengroep van Antonio Canova † 1822). Of liever (volgens Apuleius' woorden), hij wist de slaap uit haar ogen, stopt deze terug in het doosje en wekt haar met de punt van een van zijn pijltjes. "Ga jij nu gauw naar mijn moeder met je doosje, ik doe de rest!" en hij vliegt naar de baas van alle goden: Jupiter. Hij smeekt hem om zijn Psyche.

Na enige aarzeling stemt Jupiter toe en – de goden zijn democratisch ! – roept hij de godenvergadering bijeen. Iedereen stemt voor het huwelijk tussen Amor & Psyche, zelfs Venus nu haar beloofd wordt dat Psyche godin mag worden. Jupiter geeft de beker ambrozijn aan Psyche met de woorden: "Drink Psyche, wordt onsterfelijk en jouw huwelijk met Amor zal eeuwigdurend zijn!" (afb. schilderij van Boucher † 1770).

Feest, feest, feest! En feestvieren, dát kunnen de goden! En later toen hij tijd gekomen was, kreeg Psyche een dochter: Voluptas (Wellust).

Waarom is dit mijn favoriete verhaal? Ik hou van sprookjes, van een happy end. En zo kun je dit verhaal opvatten, als een sprookje dat overigens ook in de Grimm-sprookjes zijn sporen heeft nagelaten. Maar het is veel meer dan dat. Het liefdespaar werd veelvuldig op Romeinse sarcofagen afgebeeld als symbool van de eeuwige vereniging van de ziel (psyche) met het goddelijke, met de liefde (amor). Je kunt het verhaal ook zien – dat gebeurde vanaf de renaissance – als een voorbeeld van de moeilijke zoektocht naar de Liefde, naar het Geluk.

Ik zou uren over Amor & Psyche kunnen praten en u prachtige afbeeldingen door de tijd heen van hen laten zien, maar ja .... een heerlijk warm weekend staat voor de deur ....

beeld & woord © conens & van wiechen