lezing alexandrië

"een onbeschrijflijk mooie stad" 
 

Alexandrië werd gesticht in 331 vC op bevel van Alexander de Grote aan de westelijke Middellandse Zeekust van Egypte. Priesters probeerden de exacte ligging en stichtingsdatum van de nieuwe stad vast te stellen en de gunst van de goden af te smeken. Bij gebrek aan kalk om de hoofdassen van de stad op de grond te tekenen gebruikten de priesters graan. Zo werd door middel van graanlijnen de plattegrond van de stad zichtbaar. Maar plotsklaps werd de hemel verduisterd door een enorme zwerm vogels, Hitchcock's Birds avant la lettre. De vogels stortten zich op het graan en in een mum van tijd waren er geen lijnen meer ....
De priesters delibereerden: was dit een slecht voorteken?
Neen! De goden maakten duidelijk dat deze nieuwe stad, genoemd naar Alexander, een schitterende toekomst tegemoet zou gaan. Immers bewoners en handelaren kwamen - zoals de vogels - uit alle windstreken!

Zó begon de geschiedenis van een stad die in de oudheid als "onbeschrijflijk mooi" werd gekarakteriseerd. Maar van die wereldstad is nu weinig meer over. Alleen de onderkant van de wereldwonderlijke vuurtoren is duidelijk zichtbaar en in de plattegrond van de moderne stad zijn de rechte straatlijnen van Alexander's stad nog te herkennen. De meeste resten van oud-Alexandrië zijn ondergronds: grafkamers die in hun beschildering de marmeren versieringen van de paleizen imiteren.

Waar lag het eens zo beroemde graf van Alexander de Grote?
Hoe zagen de grootse bibliotheek en de vuurtoren Pharos eruit?
Waar stonden de prachtige paleizen?
In deze lezing proberen we aan de hand van de schaarse bronnen, archeologische vondsten en Alexandrijnse echo's elders - zoals in Petra, Jordanië - het "onbeschrijflijk mooie" Alexandrië te reconstrueren.