Er was eens een leermeester die zijn leerling waarschuwde voor meisjes en de liefde. Vrouwen kosten alleen maar tijd en houden de man van gewichtige zaken af, zo hield Aristoteles de kleine Alexander de Grote voor die toen stapelverliefd was op Phyllis. Nu was Phyllis een bijdehandje en begreep dat Aristoteles weleens hun affaire zou kunnen dwarsbomen, dus ze verzon een list. Ze dwaalde wat nonchalant door de tuin waar Aristoteles veel kwam, liep ostentatief lang het raam van zijn studeervertrek en glimlachte liefjes. De oude man viel als een blok voor dit mooie meisje en wilde alles wel voor haar doen, zelfs Phyllis hem laten berijden als rijdier. Uiteraard had Phyllis haar lief Alexander gewaarschuwd, die zijn leermeester zo paardje-rijdend zag en in lachen uitbarstte! Aristoteles bleek niet voor niets een wijs man, want hij redde zich uitstekend uit deze penibele situatie. "Zie je nu wel, jongen, als zelf een oude wijsgeer geen weerstand kan bieden aan een mooi meisje, hoe voorzichtig moet dan niet een jongeman zijn?"  

Dit prachtige verhaal werd in Europa vanaf de dertiende eeuw populair, toen ook in de filosofie Aristoteles belangrijker werd. Sommige onderzoekers menen dat de legende wellicht bedoeld was om uiting te geven aan het anti-Aristotelisme. In deze middeleeuwse vertellingen was Aristoteles vooral slachtoffer van de Liefde! Maar de nadruk in de gedichten kwam wel steeds meer te liggen op het feit dat mannen - zelfs de meest wijze - niet tegen vrouwenlisten waren opgewassen. Een Duits dichter breide er een eigen einde aan: Aristoteles voelde zich in zijn eer aangetast en aan het hof uitgelachen, pakte zijn boeltje en vertrok naar een eiland waar hij een boek schreef over .... de listen van "de mooie, trouweloze vrouw". Aristoteles als slecht verliezer!

Van dit soort vrouwenlisten-verhalen smulde de middeleeuwer. Vandaar dat het 'rijdier' Aristoteles en 'ruiter' Phyllis zijn afgebeeld op een misericorde - 'bij-zittertjes' aan de onderkant van de opklapbare koorstoel-zitting - (rond 1540) in de Catharinakerk in het Belgische Hoogstraten.