OudWeb-log - voorbije toekomstzondag 14 april 2019
turkije | hettieten goden 

venkelfeest & glimlachende goden 

De Hettieten, die in de bronstijd (ca. 2000 tot 1190 vC) in Anatolië (Turkije) leefden, kenden meer dan 1000 goden. Die goden waren belangrijk in het leven; zij bedisselden alles. En dus moesten die goden met feesten worden geëerd. Eén van de belangrijkste staatsfeesten van het jaar was in het voorjaar het Venkel-feest. Archeologen hebben Hettitische teksten gevonden die fungeren als een draaiboek voor zo'n feest: wie doet wat wanneer.

De Hettitische koning en koningin hadden een zeer belangrijke rol als intermediair tussen goden en mensen en waren dan ook de aardse hoofdrolspelers. Hun macht en status werd naar de onderdanen toe zichtbaar gemaakt door die feesten. Zeker tijdens staatsfeesten was er eten en drinken, bier en wijn voor iedereen en werden alle aanwezigen vermaakt. Er werden sportwedstrijden en schijngevechten gehouden en ook acrobaten kwamen in actie. Natuurlijk genoten alle aanwezigen van deze festiviteiten, maar de Hettieten geloofden dat ook de goden er plezier in hadden.

De Hettitische stenen reliëfs in de opgravingen van Alaca Höyük (Turkije) laten ons niet alleen de koning en koningin zien en de rammen die geofferd gaan worden, ook de acrobaten zijn speels afgebeeld; links de degenslikker en rechts de trap-acrobaten.

 

Duizenden jaren scheiden ons van de Hettieten, maar daar in die ruïnes werden we ineens blij bij de gedachte dat deze oude Anatolië-bewoners zich goden voorstelden die plezier beleefden aan het zien van acrobaten-kunsten, zoals wij in een circus.

Glimlachende Goden ... een verademing!

 

© drs A. van Wiechen