OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstwoensdag 26 september 2012
griekenland engeland ottomanen 

26 september boem, boemOoggetuige vaandrig Zeke uit Hannover vertelde dat ze op 26 september 1687 al vanaf 's ochtends vroeg bezig waren met "Bombenwerfen", maar zonder veel resultaat.
Maar  .... tegen de avond, een voltreffer in "de prachtige tempel van de godin Minerva, waarin de munitie lag opgeslagen" en het resultaat was "dat met een enorme klap het mooie gebouw tot ruïne was geworden. De hele nacht heeft het gebrand".
Alleen de muren bleven staat "en dat is te betreuren want het was toch een van de mooiste en bijzonderste gebouwen van de wereld".
Zó ging het Parthenon - de tempel van Athena uit de vijfde eeuw vóór Christus - op de Acropolis van Athene bijna ten onder ....

Enige jaren na de verovering van Constantinopel in 1453 verdreven de Ottomanen de laatste vertegenwoordiger van het Latijnse Hertogdom uit Athene. De Acropolis kwam in Turkse handen en de christelijke kerk in het Parthenon werd een moskee, de klokketoren een minaret.
Na de mislukte tweede belegering van Wenen (1683) trokken de Ottomanen zich terug en een alliantie van o.a. Oostenrijk en Venetië probeerde gebied te veroveren op het Ottomaanse rijk. Athene - of liever de Acropolis - werd belegerd door generaal Morosini en zijn mannen. De voltreffer raakte het Parthenon waar de Turken hun kruit hadden opgeslagen.

Boem .... de Turken werden inderdaad korte tijd verdreven en Morosini probeerde een soeveniertje van de Acropolis mee te nemen. Maar toen de beeldengroep van het (west) tempelfronton  in de takel hing, braken de touwen en alles viel in stukken. Morosini liet ze  maar liggen en trok verder.

De Turken konden hun Atheense stellingen later weer innemen, maar het Parthenon bleef een ruïne ... en het in stukken gevallen fronton kunnen we - dankzij de inzet van Lord Elgin - nog steeds bewonderen in het British Museum (Londen).