studiedagen & lezingen in het RMO te leiden

 

Organisatie & spreekster: archeologe Annet van Wiechen (conens & van wiechen)

Archeologe drs Annet van Wiechen heeft zich vooral gespecialiseerd in de (cultuur)geschiedenis van de mediterrane landen, die ze goed leerde kennen tijdens lange reizen samen met haar partner fotograaf Ruud Conens. Als spreekster zoekt ze steeds onverwachte invalshoeken en weet ze met haar deskundigheid en enthousiasme iedereen te boeien. Ze geeft graag een studiedag of speciale lezing, omdat je dan zo heerlijk de 'diepte' in kunt gaan. Foto's uit het eigen, zeer grote beeldarchief ondersteunen haar woorden en brengen haar verhalen tot leven.

Een goede gelegenheid om het nu even te vergeten en in het verleden op zoek te gaan naar spannende verhalen, bijzondere ontwikkelingen of markante personen.

 

 

najaar 2017

 

Er zijn van die plekken die een heel lange geschiedenis hebben, plekken die zo omweven zijn met verhalen en mythen, dat de feitelijke geschiedenis verborgen ligt onder een dikke laag fictie. Millennialang vertelde men verhalen over de mooie Helena die oorzaak was van een verschrikkelijke oorlog rond Troje die tien jaar duurde, of over de wijze koning Salomo die een grootse tempel liet bouwen voor de stenen tafelen. 
Troje werd verwoest & Salomo's tempel werd verwoest.
Geen spoor meer van te vinden? Of toch wel?
Wij gaan in twee studiedagen op zoek naar de feiten & fictie met betrekking tot: 

 

 

2018

Volgend jaar, in 2018, is het RMO 200 jaar jong!
Mooi moment om mijn zeven favoriete museumstukken aan u voor te stellen en in hun cultuurhistorische context te plaatsen. Deze zaterdaglezingen (13.30 tot ca. 15.30u) zijn op 3 febr, 10 mrt, 21 apr, 7 juli, 11 aug, 13 okt & 24 nov 2018.

Binnenkort uitgebreide informatie & de onderwerpen!

3 feb
3 feb

10 mrt
10 mrt

21 apr
21 apr

7 juli
7 juli

11 aug
11 aug

13 okt
13 okt

 

24 nov
24 nov

 

 

 

 

 

conens & van wiechen heeft de volgende studiedagen al gegeven: 

in 2017: feb Ovidius' Metamorphosen • apr beeldverbod • okt Troje, feiten & fictie
in 2016
: jan Damascus & Córdoba, feb Palmyra & Zenobia, feb Hadrianus, mrt Jeroen Bosch, apr Baalbek, okt Romeinse brood & spelen, over de gladiatoren, nov Apuleius' Gouden Ezel
in 2015: jan Carthago - apr Wat bezielde toch die pelgrim? - sep Romeinse mysterie-religies - okt Rome & Constantijn de Grote
in 2014: okt keizer Augustus - nov Karel de Grote
in 2013: jan studiedag Alhambra-paleizen - apr studiedag Alexandrië & Petra - 
sep studiedag Byzantijns Cappadocië - eind dec speciale lezing: de kerst-EZEL
in 2012: jan studiedag  Etrusken - sept studiedag Odysseus.