studiedagen

 

Organisatie & spreekster: archeologe Annet van Wiechen (conens & van wiechen)

Archeologe drs Annet van Wiechen heeft zich vooral gespecialiseerd in de (cultuur)geschiedenis van de mediterrane landen, die ze goed leerde kennen tijdens lange reizen samen met haar partner fotograaf Ruud Conens. Als spreekster zoekt ze steeds onverwachte invalshoeken en weet ze met haar deskundigheid en enthousiasme iedereen te boeien. Een studiedag geven doet ze graag, omdat je dan zo heerlijk de 'diepte' in kunt gaan. Foto's uit het eigen, zeer grote beeldarchief ondersteunen haar woorden en brengen haar verhalen tot leven.

Een goede gelegenheid om het nu even te vergeten en in het verleden op zoek te gaan naar spannende verhalen, bijzondere ontwikkelingen of markante personen.

 

Studiedagen in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 

 

 

 

Juni 2017 staat het nieuwe najaarsprogramma hier!

Even geduld!

 

 • •

 

conens & van wiechen heeft de volgende studiedagen al gegeven: 

in 2017: feb Ovidius' Metamorphosen • apr beeldverbod
in 2016
: jan Damascus & Córdoba, feb Palmyra & Zenobia, feb Hadrianus, mrt Jeroen Bosch, apr Baalbek, okt Romeinse brood & spelen, over de gladiatoren, nov Apuleius' Gouden Ezel
in 2015: jan Carthago - apr Wat bezielde toch die pelgrim? - sep Romeinse mysterie-religies - okt Rome & Constantijn de Grote
in 2014: okt keizer Augustus - nov Karel de Grote
in 2013: jan studiedag Alhambra-paleizen - apr studiedag Alexandrië & Petra - 
sep studiedag Byzantijns Cappadocië - eind dec speciale lezing: de kerst-EZEL
in 2012: jan studiedag  Etrusken - sept studiedag Odysseus.